QN01: Tour Kỳ Co – Eo Gió

+

Nhơn Lý

1 ngày

Xe du lịch đời mới
Cano siêu tốc
Bữa trưa Hải sản
Bảo hiểm du lịch

Lựa chọn thông minh

Tiết kiệm

6.%

745.000 đ

695.000 đ

Chi tiết

QN05: Tour Quy Nhơn – Phú Yên (Hoa vàng cỏ xanh)

+

Phú Yên

1 ngày

Xe du lịch đời mới
Vé tham quan các điểm
Bữa trưa Hải sản tại Đầm Ô Loan
Bảo hiểm du lịch

Lựa chọn thông minh

Tiết kiệm

10%

680.000 đ

610.000 đ

Chi tiết

QN04: Tour Tây Sơn – Hầm Hô – Chùa Thiên Hưng – Tháp Đôi

+

Tây Sơn

1 ngày

Xe du lịch đời mới
Thuyền Hầm Hô 2 lượt
Bữa trưa đặc sản Tây Sơn
Bảo hiểm du lịch

Lựa chọn thông minh

Tiết kiệm

4.%

680.000 đ

650.000 đ

Chi tiết

QN08: Tour Quy Nhơn City

+

Quy Nhơn

1 ngày

Xe du lịch đời mới
Vé tham quan các điểm
Bữa trưa gia đình
Bảo hiểm du lịch

Lựa chọn thông minh

Tiết kiệm

8.%

460.000 đ

420.000 đ

Chi tiết

QN07: Tour Quy Nhơn – Nhất Tự Sơn (Phú Yên)

+

Phú Yên

1 ngày

Xe du lịch đời mới
Vé tham quan các điểm
Bữa trưa Hải sản tại Đầm Ô Loan
Bảo hiểm du lịch

Lựa chọn thông minh

Tiết kiệm

12%

780.000 đ

680.000 đ

Chi tiết

QN06: Tour Quy Nhơn – Mũi Điện (Cực Đông tổ quốc)

+

Phú Yên

1 ngày

Xe du lịch đời mới
Vé tham quan các điểm
Bữa trưa Hải sản tại Đầm Ô Loan
Bảo hiểm du lịch

Lựa chọn thông minh

Tiết kiệm

9.%

750.000 đ

680.000 đ

Chi tiết

SB05: Sân bay – Hòn Khô – Kỳ Co – Eo Gió

+

Nhơn Hải - Nhơn Lý

1 ngày

Xe du lịch đời mới
Cano siêu tốc 2 đảo
Bữa trưa Hải sản
Bảo hiểm du lịch

Lựa chọn thông minh

Tiết kiệm

7.%

780.000 đ

720.000 đ

Chi tiết

FLC05: FLC Quy Nhơn – Tây Sơn – Hầm Hô

+

Tây Sơn

1 ngày

Xe du lịch đời mới
Thuyền Hầm Hô 2 lượt
Bữa trưa đặc sản Tây Sơn
Bảo hiểm du lịch

Lựa chọn thông minh

Tiết kiệm

5.%

750.000 đ

710.000 đ

Chi tiết

FLC04: FLC Quy Nhơn – Phú Yên (Hoa vàng cỏ xanh)

+

Phú Yên

1 ngày

Xe du lịch đời mới
Vé tham quan các điểm
Bữa trưa Hải sản tại Đầm Ô Loan
Bảo hiểm du lịch

Lựa chọn thông minh

Tiết kiệm

7.%

710.000 đ

660.000 đ

Chi tiết

SB04: Sân bay – Tây Sơn – Hầm Hô

+

Tây Sơn

1 ngày

Xe du lịch đời mới
Thuyền du lịch Hầm Hô 2 lượt
Bữa trưa đặc sản Tây Sơn
Bảo hiểm du lịch

Lựa chọn thông minh

Tiết kiệm

4.%

690.000 đ

660.000 đ

Chi tiết