QN04: Tour Tây Sơn – Hầm Hô – Chùa Thiên Hưng – Tháp Đôi

680.000 VNĐ

Giá từ 650.000 VNĐ

Tây Sơn 1 ngày

    Xe du lịch đời mới
    Thuyền Hầm Hô 2 lượt
    Bữa trưa đặc sản Tây Sơn
    Bảo hiểm du lịch

  • Cung cấp bởi

Tiết kiệm

4 %