QN03: Tour Hòn Khô – Kỳ Co – Eo Gió

700.000 VNĐ

Giá từ 670.000 VNĐ

Nhơn Hải - Nhơn Lý 1 ngày

    Xe du lịch đời mới
    Cano siêu tốc
    Bữa trưa Hải sản
    Bảo hiểm du lịch

  • Cung cấp bởi

Tiết kiệm

4 %