SB05: Sân bay – Hòn Khô – Kỳ Co – Eo Gió

Nhơn Hải - Nhơn Lý

1 ngày

Xe du lịch đời mới
Cano siêu tốc 2 đảo
Bữa trưa Hải sản
Bảo hiểm du lịch

Lựa chọn thông minh

Tiết kiệm

7.%

780.000 đ

720.000 đ

Chi tiết

FLC05: FLC Quy Nhơn – Tây Sơn – Hầm Hô

Tây Sơn

1 ngày

Xe du lịch đời mới
Thuyền Hầm Hô 2 lượt
Bữa trưa đặc sản Tây Sơn
Bảo hiểm du lịch

Lựa chọn thông minh

Tiết kiệm

5.%

750.000 đ

710.000 đ

Chi tiết

FLC02: FLC Quy Nhơn – Hòn Khô – Kỳ Co – Eo Gió

Nhơn Hải - Nhơn Lý

1 ngày

Xe du lịch đời mới
Cano siêu tốc
Bữa trưa Hải sản
Bảo hiểm du lịch

Lựa chọn thông minh

Tiết kiệm

6.%

750.000 đ

700.000 đ

Chi tiết

QN06: Tour Quy Nhơn – Mũi Điện (Cực Đông tổ quốc)

Phú Yên

1 ngày

Xe du lịch đời mới
Vé tham quan các điểm
Bữa trưa Hải sản tại Đầm Ô Loan
Bảo hiểm du lịch

Lựa chọn thông minh

Tiết kiệm

9.%

750.000 đ

680.000 đ

Chi tiết

QN07: Tour Quy Nhơn – Nhất Tự Sơn (Phú Yên)

Phú Yên

1 ngày

Xe du lịch đời mới
Vé tham quan các điểm
Bữa trưa Hải sản tại Đầm Ô Loan
Bảo hiểm du lịch

Lựa chọn thông minh

Tiết kiệm

12%

780.000 đ

680.000 đ

Chi tiết